Zapraszamy Członków Forum Samorządowego na rzecz Dużych Rodzin do Europejskiej Sieci Miast Przyjaznych Rodzinie!


16 lipca 2019 r.

Drodzy Członkowie Forum Samorządów na rzecz Dużych Rodzin, Niedawno zapraszaliśmy Państwa na konferencję „Samorząd przyjazny Rodzinie” która odbyła się 16 lipca w Sejmie. Nie wszyscy mogli przyjechać, więc przekazujemy krótką relację z tego spotkania.

Gospodarzem konferencji była pani poseł Ewa Tomaszewska, przewodnicząca Podkomisji Stałej ds. Rodziny.

Konferencja składała się z dwóch paneli. Pierwszy dotyczył Karty Praw Rodziny – inicjatywy rozwijanej m.in. przez Centrum Inicjatyw Rodzinnych, a drugi panel, moderowany przez Prezes Związku Dużych Rodzin Trzy Plus – Joannę Krupską, był poświęcony samorządowej polityce przyjaznej rodzinie, konkretnym jej obszarom i zagadnieniom związanym z jej realizacją.
Ważną inicjatywę ELFAC (Europejska Federacja Stowarzyszeń Rodzinnych): „Europejska Sieć Miast Przyjaznych Rodzinie”, do której chcemy włączyć nasze Forum, przedstawił wiceprezydent Szczecina Krzysztof Soska. Koncepcja ta dopiero startuje, a pomysł narodził się podczas ubiegłorocznego VI Zjazdu Dużych Rodzin w Szczecinie. W swoim założeniu Sieć ma skupiać miasta, które chcą rozwijać politykę rodzinną na swoim obszarze. Ma ona również stanowić platformę do wymiany informacji, najlepszych praktyk, a także służyć wzajemnemu wsparciu i inspiracjom w działaniach na rzecz rodziny. Na obecnym etapie w projekcie uczestniczy pilotażowo 10 miast. Zapraszamy wszystkich Członków Forum Samorządów na rzecz Dużych Rodzin, do dołączenia do Sieci : deklarację znajdziecie Państwo na stronie www.3plus.pl.

Poruszony został także temat form opieki nad dziećmi do lat trzech. Wiceburmistrz Grodziska Mazowieckiego, Tomasz Krupski przybliżył zagadnienie finansowania przez gminy tej opieki, zwrócił uwagę na potrzebę stworzenia właściwej bazy obiektów przedszkolnych i na przeciążenie budżetu oświatowego gminy tworzeniem, i utrzymaniem obiektów żłobkowych.

Prezydent Nysy Konrad Kolbiarz przedstawił z kolei bardzo ciekawy przykład bonu opiekuńczo-wychowawczego, który w Nysie wprowadzono już w styczniu 2016 r. Bon ten jest skierowany do dzieci do 6 lat. Już dziś – po 3 latach funkcjonowania tego rozwiązania, widać wzrost dzietności oraz większy odsetek zawieranych małżeństw. Rozwiązanie to stanowi dobry przykład synergii polityki rządu i samorządu.

Prezes Fundacji Rozwoju Dzieci im. A. Komeńskiego przedstawiła możliwości rozwijania małych form opieki nad dziećmi: Klubów Mam oraz Dziennych Opiekunów. Poza własną opieką rodziców, najbardziej odpowiadają potrzebom małego dziecka do lat trzech.

Rzecznik Związku Dużych Rodzin 3 plus Judyta Kruk omówiła rozwój i efekty kilkuletniego wdrażania Karty Dużej Rodziny. Karta ta dziś ma zasięg ogólnopolski, ale swoje korzenie ma w samorządach, które pierwsze zaczęły ją wprowadzać. Obecnie popieramy proces włączania się kart i programów samorządowych do Ogólnopolskiej KDR. Wymaga to przyjęcia uchwałą Rady Miasta kryteriów przyznawania Karty Ogólnopolskiej.

Poniżej przekazujemy link do pełnej wersji filmowej konferencji, którą można obejrzeć na stronie internetowej Sejmu (nasz panel od min. 12:44):
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=DE7C87572493EF26C12584370037F6F5

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter