Trydenckie spotkanie


25 września 2019 r.

W dniach 24-25 września wizytowaliśmy Prowincję Trydent we Włoszech.

Na zaproszenie European Large Families Confederation oraz Autonomicznej Prowincji Trydentu pojechaliśmy na dwudniową wizytę, podczas której prezentowano nam, jak skutecznie wdrożono w tym rejonie politykę rodzinną. Spotkanie było elementem budowania Europejskiej Sieci Samorządów Przyjaznych Rodzinie.

Z Polski obecni byli również przedstawiciele Szczecina, Tychów i Polkowic. Przedstawiono nam historię i przyczyny dla których zainwestowano tam w rodziny. Głównym powodem była chęć utrzymania rodzin w rejonie - wiele z nich migrowało wówczas ze względu na brak perspektyw rozwoju. Postanowiono stworzyć im optymalne warunki na miejscu. Już kilkuletnie działania przyniosły pozytywny efekt. Dodatkowo, okazało się, że stworzenie warunków przyjaznych rodzinom bardzo rozwinęło turystykę w rejonie.

Pierwsze działania zostały podjęte w 2007 roku. Prowincja Trydent powołała do istnienia Agencję Rodzinną, której delegowała zadania związane z rozwojem polityki rodzinnej. Agencja zawiązała Trydencką Sieć Samorządów Przyjaznych Rodzinie i wspólne prace zaowocowały szeregiem rozwiązań, które mieliśmy okazję poznać. Przede wszystkim zadbano o przestrzeń, w której dzieci i rodzice mogą spędzać czas - powstały kluby, sale zabaw. Zadbano o rozwój transportu publicznego, który teraz dobrze komunikuje małe miejscowości, rozrzucone wśród gór.

Administracja publiczna została zobowiązania do wyznaczenia jednostek dedykowanych rodzinom. Można się z nimi kontaktować, zgłaszać swoje pomysły, inicjatywy, problemy. Co ciekawe, często można się umówić na rozmowę również poza godzinami pracy. Region bardzo mocno wspiera rozwój lokalnych inicjatyw obywatelskich i stowarzyszeń. To one przejęły na siebie realizację większości zadań związanych z organizowaniem czsu kulturalno-edukacyjnego dla rodzin.

Urzędy finansują takie działania i widać, że taka współpraca przynosi znakomite efekty. Bardzo duży nacisk jest kładziony na integrację rodzin i młodzieży. Finansowane są pikniki, spotkania, powstają kompleksy sportowo-rekreacyjne, gdzie w naturalny sposób dochodzi do nawiązywania relacji pomiędzy rodzinami. Ostatnio wdrożono program pomocy Rodzina Rodzinie. Polega on na skontaktowaniu ze sobą rodzin, z których jedna przeżywa jakieś problemy (wychowawcze, edukacyjne itp.), a druga może im pomóc swoim doświadczeniem i towarzyszeniem. Pomagające rodziny są uprzednio szkolone i mają stały dostęp do fachowców, którzy służa swoją pomocą np. psychologiczną. 

Rodzice wracający do pracy po urodzeniu dziecka mogą liczyć na pomoc finansową przy zatrudnianiu opiekunki. Powstają również miejsca opieki domowej, gdzie można na parę godzin oddać malucha.

Agencja Rodzinna - strona www

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter