Nasze działania na forum Europejskim


20 listopada 2019 r.

Związek Dużych Rodzin 3 plus od lat jest aktywny na scenie międzynarodowej. W sposób szczególny angażujemy się i współtworzymy strategię działań Europejskiej Konfederacji Dużych Rodzin – ELFAC.

W środę 20 listopada 2019 w Brukseli odbyło się kolejne spotkanie zarządu ELFAC-u. Polskę reprezentowali: Joanna Krupska – prezes ZDR 3plus, Radosław Waszkiewicz – wiceprezes ZDR 3plus, Aleksandra Januszewicz – koordynator działań międzynarodowych ZDR 3plus.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele organizacji narodowych z Estonii, Litwy, Francji, Chorwacji, Grecji, Hiszpanii, Polski, Słowacji, Portugalii, Rumunii, Włoch oraz Węgier.
 
Głównym celem ELFAC-u jest promowanie na forum międzynarodowym, wymiana doświadczeń oraz pozytywnych praktyk, a także wspieranie nowo powstałych narodowych stowarzyszeń rodzin wielodzietnych, które mogą skorzystać z dorobku doświadczonych organizacji.
 
Współpraca między krajami umożliwia podejmowanie działań mających wpływ na kreowanie ogólnoeuropejskich trendów w obszarze polityki społecznej, których celem jest poprawa jakości życia rodzin w Europie.

Polska delegacja tym razem mogła pochwalić się sukcesem i jednocześnie podzielić doświadczeniem w pozyskiwaniu partnerów Karty Dużej Rodziny. Przedstawiała też ideę utworzenia Europejskiej Karty Dużej Rodziny. Tematem rozmów były również rozwiązania dotyczące problemów mieszkaniowych rodzin wielodzietnych. Jest to obecnie priorytet w działaniach krajowych Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus".

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter