ZDALNA SZKOŁA +


12 maja 2020 r.

Od 15 maja rusza nabór wniosków dla samorządów dotyczących wsparcia rodzin 3+ w zakresie nauki zdalnej.

15 maja rozpoczyna się kolejny nabór wniosków dla samorządów o dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego i usług dostępu do internetu dla uczniów i nauczycieli. Nowością w tej edycji konkursu jest rekomendacja Ministerstwa Cyfryzacji, by komputery trafiły w pierwszej kolejności do dzieci z dużych rodzin 3+.

Liczba rodzin wielodzietnych w gminie jest jednym z kryteriów wysokości przyznanego dofinansowania. Warto więc zwrócić się do włodarzy gmin (wójtów, burmistrzów, prezydentów) z propozycją konsultacji społecznych w tej kwestii.

Zachęcamy Zarządy Kół terenowych Związku Dużych Rodzin Trzy Plus do przyjrzenia się tej akcji. Znając środowisko dużych rodzin w waszych gminach - możecie podpowiedzieć samorządom, jak rozdzielać pomoc w zakresie nauki zdalnej. 

Uwaga: W ramach dofinansowania mogą być zakupione laptopy lub tablety, niezbędne do nauki oprogramowanie oraz usługi dostępu do internetu (raczej mobilnego). Sprzęt w ramach dofinansowania będzie przekazywany rodzinom na zasadach użyczenia. Po zakończeniu okresu zdalnej nauki – sprzęt będzie oddawany do szkół i pozostanie na ich stanie posiadania.

Ważne! W tej edycji programu #ZdalnaSzkoła wnioski o dofinansowanie będą mogły składać tylko Gminy (w pierwszej edycji także Powiaty).

"Zgodnie z danymi z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w Polsce znajduje się ponad 150 tys rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Kuratoria Oświaty, wielu uczniów, nie przystąpiło do nauki zdalnej, w związku z brakiem możliwości technicznych. Dlatego ten program kierujemy głównie do rodzin ubogich z minimum trojgiem dzieci. Ponownie to jednostkom samorządu terytorialnego powierzamy decyzję o wyborze konkretnych rodzin."

Ze szczegółami konkursu i poszczególnymi etapami można zapoznać się klikając tutaj.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter