Nowe działania ZDR3Plus w ramach programu "Po pierwsze Rodzina!"


5 października 2020 r.

Związek Dużych Rodzin otrzymał wsparcie finansowe w ramach programu dotacyjnego Pełnomocnika Rządu ds Polityki Demograficznej, dzięki któremu realizuje zadanie pt. "Po pierwsze Rodzina!"

W ramach zadania zaplanowaliśmy szereg działań, które realizują cel konkursu tj. wpływają na zmianę społeczną polegającą na usytuowaniu dobra rodzin w centrum działań wspólnoty na wszystkich poziomach jej funkcjonowania. Poniżej zamieszczamy listę działań przewidzianych do realizacji w ramach projektu:

Działanie I. Szkolenia dla rodziców, dzieci, młodzieży, rodzin oraz lokalnych organizacji działających na rzecz rodzin. W ramach naszej struktury terenowej obejmującej 100 kół i oddziałów Związku w całej Polsce, w porozumieniu z lokalnymi liderami prowadzimy szeroki program szkoleniowy, który z jednej strony ma na celu wsparcie rodzin, rodziców, dzieci i młodzieży, z drugiej zaś wspiera lokalne organizacje skupiające rodziców w profesjonalizacji swoich działań. Program warsztatów i szkoleń obejmuje m.in.:

I.1 "Korzenie i skrzydła"
Pełen cykl warsztatów opartych na pozytywnej dyscyplinie, pełnej szacunku i miłości metodzie wychowawczej. W czasie warsztatów uczestnicy dowiadują się dlaczego dzieci nie zawsze
zachowują się zgodnie z oczekiwaniami dorosłych i co my, jako rodzice możemy zrobić by zachowań takich było mniej. Poznają i ćwiczą szereg technik wzmacniających relację rodzic-dziecko, co
z kolei pomaga wychować dzieci na pewnych siebie, samodzielnych i odpowiedzialnych ludzi.

I.2 "Tych lat nie odda nikt"
Cykl warsztatów dla rodziców dzieci do 3 roku życia, w których rodzice uczą się rozumieć świat małych dzieci, budować silne fundamenty dla zdrowej komunikacji oraz położyć podwaliny dla satysfakcjonującej relacji opartej na wzajemnym szacunku. Warsztaty oferują rodzicom wszystko, czego potrzebują do komunikacji z maluszkiem, rozwiązywania pierwszych problemów i wychowania dziecka na szczęśliwego, niezależnego dorosłego.

I.3. "Rodzeństwo bez rywalizacji"
Warsztaty dla rodziców wielodzietnych, w których uczestnicy otrzymują wiedzę i narzędzia pomocne do wspierania współpracy i rozwoju relacji między ich dziećmi. Konflikty między rodzeństwem to zjawisko naturalne. Uczestnicy szkolenia uczą się jak i czy w ogóle reagować na kłótnie i konflikty między rodzeństwem. Odkrywają, że rywalizacja między rodzeństwem najczęściej jest wynikiem zachowań i postaw rodziców. Otrzymują pakiet niezbędnych narzędzi i konkretnych komunikatów wspierających rozwój współpracy między dziećmi.

I.4 "Rodzina w sieci – szanse i zagrożenia"
Warsztaty dla rodziców mają za zadanie pomóc rodzicom w byciu przewodnikiem dla swojego dziecka po sieci. Wychowawcom pomoże zrozumieć funkcjonowanie nowoczesnych technologii i wspomagać w edukacji cyfrowej dzieci rodziców. Ekspert prowadzący warsztat bazuje na swoim wieloletnim doświadczeniu pracy z młodzieżą i rodzicami. Warsztat ma na celu pomoc rodzicom w nabyciu kompetencji cyfrowych, by mogli wesprzeć swoje dzieci w rozwoju i żeby stali się przewodnikami dla nich.

I.5 "Ojciec i syn – ku lepszej relacji i nauce"
Warsztaty poświęcone są polepszeniem relacji ojciec-syn oraz poznaniu technik efektywnego uczenia się. Uczestnicy dostaną praktyczne narzędzia efektywnego uczenia się oraz dowiedzą się jak wypracować własny styl uczenia się. Warsztaty są
niepowtarzalną okazją do zbliżenia się ojców i synów oraz wspólnego działania i nauki. Dla ojców dzisiejszy świat jest rzeczywistością pędu i zabiegania, bardzo potrzebny jest czas na zatrzymanie się i spędzenie czasu z bliskimi. Z biegiem czasu rola ojca staje się coraz ważniejsza. Na warsztacie ojcowie będą mogli spojrzeć na relacje ze swoimi synami z innej perspektywy oraz nauczyć się praktycznych narzędzi efektywnej nauki, którą będą mogli wykorzystać w rodzinie.

I.6 "Uczyć się, ale efektywnie"
Warsztaty dla młodzieży Warsztaty mają za zadanie zapoznanie młodzieży z technikami efektywnej nauki i motywacji, przydatnych w szkole jak i do rozwijania swoich pasji. Podczas warsztatów młodzież będzie budować motywację wewnętrzną do nauki, dokonają diagnozy swoich zasobów, preferencji zawodowych i stylów uczenia się, zdobędą wiedzę nt. umiejętności uczenia się, zapamiętywania, poznają ćwiczenia rozwijające umiejętności poznawcze,
zapoznają się z najnowszymi badaniami dotyczącymi ludzkiego mózgu.

I.7 Warsztaty wzmacniania więzi w małżeństwie
Celem warsztatu będzie wzmacnianie relacji małżeńskich. W trakcie 4 spotkań uczestnicy będą mieli okazję aktywnie i praktycznie przyjrzeć się funkcjonowaniu małżeństwa i rodziny. Tematyka spotkań:
1. Spotkanie: Praca z zasobami poszczególnych par
2. Spotkanie: Emocje w małżeństwie i rodzinie
3. Spotkanie: Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w związku
4. Spotkanie: Marzenia i tęsknoty małżonków

I.8 "Pozytywna Dyscyplina dla rodziców"
Praktyczne warsztaty umiejętności wychowawczych, opartych na metodzie Pozytywna Dyscyplina, w których uczestnikami będą rodzice tworzący pełne rodziny, rodzice samotnie wychowujący dzieci, rodziny objęte wsparciem Ośrodków Pomocy Społecznej, rodziny zastępcze. Pozytywna Dyscyplina jest klasyczną metodą wychowawczą rozwijaną od 30 lat. Jej korzenie sięgają psychologii indywidualnej austriackiego psychoterapeuty Alfreda
Adlera, który jako jeden z pierwszych zainteresował się jednostką w szerszym kontekście społecznym i uważał, że wszyscy ludzie mają jedno podstawowe pragnienie: chcą czuć, że przynależą i że
są ważni. Pomaga rodzicom:
– zrozumieć swoje dzieci
– wspierać ich naturalny potencjał
– wychowywać je na mądrych, pewnych siebie,
odpowiedzialnych i wrażliwych dorosłych
– skutecznie radzić sobie z codziennymi trudnościami, takimi jak ubieranie się, wychodzenie z domu, sprzątanie, mycie zębów i tym podobne.

I.9 "MAMA idzie do pracy!"
Warsztaty mają na celu wsparcie dla mam planujących powrót na rynek pracy. Program składa się z 4 spotkań. Program został stworzony przez mamy pracujące, które dzielą się swoją wiedzą i dobrymi praktykami. W ramach cyklu uczestnik będzie miał możliwość:
-przyjrzeć się swojemu doświadczeniu, rozwinąć kwestie kompetencji zawodowych oraz zastanowić się, jak przygotować siebie, a także swoją dużą rodzinę na kolejny krok w życiu zawodowym;
-dowiedzieć się, jak stworzyć odpowiednie CV oraz list motywacyjny;
-dowiedzieć się, na co zwrócić uwagę podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
-zapoznać się z meandrami procesu zakładania własnej działalności.
Cykl zajęć jest dedykowany dla mam wielodzietnych.

I.10 "Jak rozmawiać w rodzinie – sztuka komunikacji"
Dobra komunikacja, dobre porozumiewanie się służy współpracy, wyzwala energię i ukierunkowuje ją ku wspólnemu dobru, to sztuka właściwego rozumienia samego siebie i drugiej osoby, umiejętność nazywania uczuć i potrzeb swoich i innych osób. To także jasność naszych wypowiedzi, osądów, uwag, krytyki i pochwał, ich skuteczność oraz sposób i siła ich oddziaływania. Warto poddać refleksji własne sposoby komunikowania się oraz je doskonalić - temu właśnie służyć ma niniejszy warsztat.
Celem warsztatu jest nabycie umiejętności komunikacyjnych przydatnych w rodzinie w zakresie
• słuchania – czyli ćwiczymy słuch absolutny w relacjach interpersonalnych
• komunikacji niewerbalnej – czyli mówią nie tylko usta
• wyrażania
a) krytyki – czyli jak zmobilizować do zmiany zachowania
b) pochwały – czyli jak skutecznie zachęcić do rozwoju
• rozwiązywania sytuacji konfliktowych – czyli szansa na rozwój
• asertywnej odmowy – czyli być w zgodzie ze sobą

I.11 Zarządzanie w organizacji pozarządowej
Aby organizacja pozarządowa mogła sprawnie i efektywnie realizować swoje cele, rozwijać się i skutecznie działać, potrzebuje dobrego zarządzania. Budowanie silnego sektora pozarządowego, postrzeganego jako profesjonalny partner w działaniach
publicznych, to wyzwanie dla dzisiejszych NGOsów. Stworzenie silnej i prężnie funkcjonującej organizacji pozarządowej wymaga posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu kierowania
organizacją, promowania jej działań, kreowania wizerunku, zarządzania grupą ludzi i planowania
rozwoju. Zarządzanie w sektorze społecznym to proces równie złożony i niełatwy jak zarządzanie tradycyjnie rozumianą firmą.

I.12. Motywacja i budowanie zespołu w organizacji pozarządowej
Szkolenie prowadzone jest metodami aktywnymi. Znajomość etapów budowania grupy, umiejętność
dobierania osób do współpracy, delegowania zadań, rozwiązywania konfliktów w zespole to składowe, które pomagają skuteczniej realizować zaplanowane działania.

I.13. Animacja lokalnych społeczności
Tematyka szkolenia zostanie w szczególności poświęcona praktycznym aspektom animacji społecznej, narzędziom animacji społecznej oraz dobrym praktykom związanym z animacją społeczną.

I.14. Skuteczne metody promocji i podstawy marketingu internetowego
Tematem szkoleń będą zagadnienia związane z przedstawieniem dobrych praktyk oraz podstaw tworzenia marketingu internetowego organizacji pozarządowych. Podczas szkoleń uczestnicy dowiedzą się na przykładach jak wykorzystać możliwości promocji w Internecie aby osiągnąć cele organizacji lub określonego projektu. Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności dotyczących promowania i budowania wizerunku organizacji pozarządowej, dzięki którym działania organizacji będą bardziej efektywne.

I.15. Skuteczna komunikacja w zespole
Spodziewane efekty uczestnictwa w szkoleniu to pozyskanie umiejętności atrakcyjnej prezentacji tematu i prowadzenia dyskusji; poznanie siebie, swoich mocnych i słabszych stron oraz tego jak
nad nimi pracować; poznanie metody aktywnego słuchania; przezwyciężanie barier w komunikacji;
nauka umiejętności stawiania granic i skutecznego odmawiania; nauka uciszania sporów i łagodzenia konfliktów; nauka obrony przed manipulacją w rozmowie;

I.16. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność organizacji pozarządowych
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu finansowanie działalności społecznej z funduszy lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich

I.17 Szkolenia wystąpień publicznych i medialnych
Szkolenia obejmują przekrojowy materiał łączący najważniejsze elementy poszczególnych modułów z zakresu prezentacji, autoprezentacji, wystąpień publicznych, elementy technik wywierania wpływu oraz intensywny trening medialny.

I.18 Zarządzanie sobą w czasie
Warsztaty są dedykowane osobom, które chcą działać społecznie i potrzebują wygenerować dodatkowy „czas” w taki sposób, aby pogodzić obowiązki domowe z zawodowymi.

Działanie II Pilotaż certyfikacji "Samorząd przyjazny rodzinie"

Związek Dużych Rodzin analizując rozwiązania funkcjonujące w innych krajach UE przygotował program certyfikacji Samorząd Przyjazny Rodzinie. W ramach tego działania wdrożymy program
w formie pilotażu w trzech wybranych samorządach w Polsce. W ramach pilotażu przeprowadzimy badania oceniające szereg możliwych działań na rzecz rodziny w obszarze m.in. edukacji, współpracy z organizacjami pozarządowymi, zdrowia, bezpieczeństwa. Na podstawie zebranych danych przygotujemy analizę wyjściową, którą przedstawimy w trakcie spotkania z przedstawicielami samorządu. Kolejnym krokiem będzie realizacja szeregu specjalistycznych szkoleń, które pozwolą
urzędnikom nabyć wiedzę i kompetencje niezbędne do wdrożenia możliwego standardu usług rozwojowych i planu na osiągnięcie konkretnych i realnych rozwiązań na rzecz rodzin i demografii w danej jednostce samorządowej. Jako strona społeczna chcemy wesprzeć samorządy w przygotowaniu krótkookresowych strategii rozwoju społecznego, co odpowiednio zabezpieczy ujęcie w nich potrzeb rozwojowych rodzin wielodzietnych.

Działanie III Sieciowanie liderów i działaczy społecznych

Moduł sieciowania skierowany będzie do lokalnych liderów reprezentujących środowiska rodzin wielodzietnych chcielibyśmy zrealizować w formie Spotkania Oddziałów i Kół ZDR. Moduł sieciowania pomyślany jest jako trzydniowe spotkanie lokalnych liderów działających na rzecz rodzin z różnych obszarów Polski. Uczestnicy będą spotykać się w 3 równoległych grupach warsztatowych, przy czym każdego dnia będą te grupy mieszane, tak aby połączyć jak największą ilość osób w trakcie
całego trzydniowego spotkania. Celem warsztatów będzie pokazanie, że w grupie można dokonać więcej. Chcemy uświadomić organizacjom, że konkurencję warto zastępować współpracą. Podczas zajęć wspólnie zastanowimy się na czym polega mądre sieciowanie, od czego zacząć, na co uważać, w jaki sposób organizacje mogą współpracować ze sobą.

Działanie IV Stworzenie programu szkoleń trenerów

W ramach rozwoju sieci wsparcia małżeństw - profilaktyki rozpadu małżeństw - chcemy przeszkolić grupę 20 osób i wyposażyć je w narzędzia pracy z grupami par. Stworzymy program warsztatów dotyczących komunikacji w parze, służących lepszemu uświadomieniu sobie własnych mechanizmów komunikacyjnych oraz korekty i usprawnienia komunikacji w kierunku większej zdolności do słyszenia i rozumienia drugiej osoby. Będziemy uczyć lepszego współdziałania i rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny, 20 przeszkolonych trenerów będzie mogło po zakończeniu kursu prowadzić grupy par (do 14 osób) na terenie Polski. Program trenerski oraz program warsztatów jest opracowywany we współpracy z Ośrodkiem Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter