„Kobiety, rodziny, kariera - Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Grupy Wyszehradzkiej”


26 października 2020 r.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kariery Kobiet na Węgrzech (AWCDH) zrealizowało projekt wsparty przez Fundusz Wyszehradzki oraz węgierskie Ministerstwo Zasobów Ludzkich w okresie od 17 lutego do 31 października 2020 r.

Projekt był realizowany w ramach Partnerstwa Obywatelskiego krajów Grupy Wyszehradzkiej. W projekcie wzięły udział następujące organizacje:  Business &  Professional Women CR z.s. z Czech, Słowackiej Agencji Biznesu, Związek Dużych Rodzin Trzy Plus z Polski oraz z węgierskimi organizacjami partnerskimi: NOE (Węgierskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych), Węgierskim Czerwonym Krzyżem oraz Kobiecym Klubem Przedsiębiorczości Győr-Moson-Sopron Powiatowej Izby Gospodarczej. 

Współpraca oparta na wiedzy, kontaktach oraz uwzględnieniu specyfiki każdego kraju przyczyniła się do osiągnięcia założonych celów projektu. 

 

W ramach projektu odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Kobiety, Rodziny, Kariera - Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Grupy Wyszehradzkiej” zorganizowana w Budapeszcie, 28 sierpnia 2020 r.

Głównym patronem konferencji była Katalin Novák, Węgierska Minister ds. Rodziny i Młodzieży Ministerstwa Zasobów Ludzkich (obecnie węgierski minister ds.Rodziny). Przemówienie otwierające w imieniu Ministerstwa Zasobów Ludzkich wygłosił dr Attila Beneda, podsekretarz stanu ds. Rodziny. Podczas konferencji uruchomione zostało Forum, będące inicjatywą społeczeństwa obywatelskiego Grupy Wyszehradzkiej, mające na celu promocję zatrudnienia kobiet. Główny akcent został położony na tematy związane z równowagą między życiem zawodowym a życiem prywatnym, rodzinnym, ze szczególnym uwzględnieniem wartości naszego regionu.    

Jako jeden z głównych celów projektu przyjęto opracowanie wyników badań, przeprowadzonych w oparciu o dyskusje panelowe podczas konferencji oraz ankietę elektroniczną przeprowadzoną w dniach 24 sierpnia - 15 września 2020 r.. Wyniki badań zostaną przedstawione w Studium Badawczym, zawierającym zalecenia dla decydentów w naszych czterech krajach. 

 

Dzięki Partnerstwu Wyszehradzkiemu wyniki badań zostaną udostępnione do publicznej wiadomości. Ponadto chcemy pomóc w przedstawieniu opinii i sugestii krajów V4 w tych ważnych tematach na forach Unii Europejskiej i ONZ.

W imieniu naszego Partnerstwa Wyszehradzkiego chcielibyśmy podziękować naszym sponsorom, partnerom i przyjaciołom, którzy pomogli nam przy realizacji projektu „Kobiety, rodziny, kariera - Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Grupy Wyszehradzkiej” w naszych krajach. Szczególne podziękowania należą się również osobom, które wypełniły ankietę.

 

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań oraz rekomendacjami zamieszczonymi na stronie intenetowej: http://visegradwomen.net/page/survey

 

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter