Stanowisko Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” w sprawie rządowego programu „Mama +”


23 kwietnia 2018 r.

Przed 11 laty Polska prowadziła w odniesieniu do rodzin wyłącznie politykę socjalną. Polityka rodzinna rozpoczęła się w 2007 roku wprowadzeniem ulgi na dzieci i od tego czasu podąża drogą rozwoju poprzez wprowadzanie kolejnych elementów, jak np. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, czy płatne, przedłużone urlopy macierzyńsko-rodzicielskie.

Polityka społeczna tego rządu ma znaczenie przełomowe w konstruowaniu spójnego systemu polityki rodzinnej. Kluczowe wydaje się potraktowanie pracy opiekuńczej i wychowawczej matek i ojców nie jako „siedzenia w domu”, ale jako realnej pracy mającej istotne znaczenie dla dobra i rozwoju społeczeństwa a także jego przyszłości. Wprowadzenie programu 500+ ma logiczne przedłużenie w propozycji emerytur dla matek wychowujących więcej niż przeciętną liczbę dzieci. Jest to rozwiązanie słuszne nie tylko ze względu na sprawiedliwość społeczną wobec takich osób, ale także z powodów solidarnościowych: liczebność przyszłego pokolenia uwarunkuje istnienie i funkcjonowanie systemu emerytalnego w przyszłości, a rodziny wielodzietne mają znaczący wkład w budowanie bezpiecznej przyszłości nas wszystkich. 

Zaproponowane ostatnio zmiany, w połączeniu z poprzednio wprowadzonymi programami, zaczynają tworzyć całościowy system wspierania rodzin, który stwarza nadzieje, że życie rodziców w Polsce stanie się łatwiejsze i bardziej satysfakcjonujące. Program „Mama+” traktujemy jako element większej całości, dużego, przełomowego programu społecznego prowadzonego przez rząd i zakrojonego na wiele obszarów z długą perspektywą czasową. Dlatego jako ogólnopolskie stowarzyszenie zrzeszające rodziny wielodzietne wyrażamy zadowolenie i pełne poparcie dla zadeklarowanych zmian wpływających na sytuację rodzin w Polsce. Mamy nadzieję, iż jedynym kryterium przyznawania świadczenia będzie wychowanie 4 dzieci, a emeryturą zostaną objęte matki niezależnie od obecnego wieku dzieci.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter