Stanowisko wobec propozycji zmian w ustawie o edukacji


25 października 2022 r.

Stanowisko Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus" wobec propozycji zmian w ustawie o edukacji z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.2), dotyczących sytuacji rodzin edukujących swoje dzieci w domach.

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”, jako organizacja powstała z potrzeby wspierania rodzin i reprezentowania ich żywotnych interesów, z dezaprobatą przyjmuje pojawienie się  projektu istotnych zmian, dotyczących rodzin realizujących obowiązek szkolny swoich dzieci w formie edukacji domowej.

Rodziny edukujące dzieci w domu to w 70% rodziny wielodzietne. ZDR3+ przedstawiał swoje postulaty w kwestii większego wsparcia edukacji domowej w poprzednich latach. Zgłaszaliśmy między innymi zniesienie tzw. rejonizacji, dopuszczenie opinii z niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz podwyższenie o 0,2 wysokość subwencji. Nasze (a także innych środowisk) postulaty zostały spełnione ku naszemu zadowoleniu.

Dziś jesteśmy zaskoczeni pojawieniem się projektów rozwiązań, które – jeszcze  bardziej niż poprzednio wprowadzane zmiany – utrudniają funkcjonowanie edukacji domowej. Niepokoi nas propozycja przywrócenia rejonizacji, a także proponowane dodatkowe utrudnienia dla rodzin edukujących dzieci w edukacji domowej, m.in. konieczność wyboru edukacji domowej wyłącznie na początku roku szkolnego, dysponowanie przez szkołę prowadzącą edukację domową miejscem lokalowym dla ucznia uczącego się w domu, brak możliwości zdawania egzaminów on-line. Nie rozumiemy celowości takich ograniczeń. Edukacja domowa nie jest konkurencją dla edukacji realizowanej w szkołach, lecz jest jej znakomitym uzupełnieniem, wartościową alternatywą dla niewielkiej części rodzin, które w ten sposób mogą  rozwiązać swoje problemy, znaleźć i realizować korzystną ścieżkę  rozwoju dla swoich dzieci, a w wielu przypadkach skutecznie im pomóc.

Jedną z funkcji rodziny jest funkcja wychowawcza i edukacyjna, którą rodziny  wypełniają w wybrany przez siebie sposób. Państwo powinno przestrzegać zasady pomocniczości i ograniczać ingerencję w wypełnianie przez rodzinę właściwej jej funkcji. 

Pragniemy przy tej okazji podkreślić, że to Konstytucja gwarantuje rodzicom prawo do decydowania o kształcie edukacji swoich dzieci.

Zwracamy się z prośbą do parlamentarzystów o nie przyjęcie proponowanych niekorzystnych zmian.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter