Stanowisko ZDR3+ w związku z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych


7 kwietnia 2022 r.

Warszawa, 7 kwietnia 2022 r.

 

Szanowny Pan 

Mateusz Morawiecki 

Prezes Rady Ministrów

 

Stanowisko

 

W Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” z satysfakcją odnotowaliśmy, że w exposè wygłoszonym w dniu 19 listopada 2019 roku, podkreślał Pan, że Pana program „jest oparty na kulturze budującej tożsamość narodową, na rodzinie i małżeństwie, podlegającym szczególnej ochronie, na wartościach zapisanych w Konstytucji”. Realizację zapowiedzianych wtedy działań z radością obserwowaliśmy w kolejnych latach. 

Po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z niepokojem obserwujemy jednak możliwość wprowadzenia do polskiego porządku prawnego rozwiązania, które potencjalnie bardzo negatywnie wpłynie na sytuację małżeństw w Polsce. Wprowadzenie możliwości wspólnego rozliczania się samotnego rodzica z dzieckiem, przy braku analogicznej możliwości w odniesieniu do małżonków wychowujących dzieci, spowoduje bardzo istotną nierówność. Korzyści podatkowe związane z deklarowaniem w zeznaniach podatkowych samotnego wychowywania dzieci, mogą się przyczynić nie tylko do rozwiązywania istniejących małżeństw, ale będą stanowić istotny czynnik zniechęcający do zawierania małżeństw w przyszłości. Korzyść podatkowa małżonków osiągających dochód zbliżony do przeciętnego wynagrodzenia i wychowujących dwoje dzieci z rozliczenia się każdego z małżonków jako samotnego rodzica z jednym z dzieci wyniesie w skali roku około 7000 zł, czyli więcej niż wynosi świadczenie 500+ na jedno dziecko. Przy wyższych dochodach rodziców, korzyści mogą okazać się jeszcze większe. 

Aby uniknąć dyskryminacji podatkowej osób żyjących w formalnie zawartych związkach, proponujemy uwzględnienie w proponowanym mechanizmie wszystkich dzieci, a nie wyłącznie tych, które wychowywane są przez samotnych rodziców, w formie tzw. ilorazu rodzinnego. 

Deklarujemy jednocześnie gotowość przedstawienia propozycji konkretnych rozwiązań. Wyrażamy też nadzieję, że jako wiodąca organizacja rodzinna w Polsce, będziemy mieli możliwość wsparcia swym doświadczeniem i wiedzą zespołu pracującego nad wskazanym projektem ustawy.

 

Radosław Waszkiewicz

Prezes Zarządu

 

Joanna Krupska

Przewodnicząca Rady Krajowej

 

 

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter