Sejm przegłosował nowelę do tzw. ustawy śmieciowej


9 lipca 2021 r.

Maksymalna wysokość opłat śmieciowych przy naliczaniu jej w oparciu o zużycie wody może wynosić ok. 150 zł.

W czwartek, tj. 8 lipca br. sejm uchwalił nowelę tzw. ustawy śmieciowej, która m.in. ustanawia maksymalną wysokość opłat śmieciowych przy naliczaniu jej w oparciu o zużycie wody. Ma ona wynosić ok. 150 zł. Nowe przepisy mają też ograniczyć koszty funkcjonowania gospodarki odpadowej w gminach.

Doprecyzowane zostały obowiązki właściciela nieruchomości w przypadku przyjęcia uchwały o indywidualnym rozliczaniu się z gospodarki odpadowej mieszkańców zabudowy wielolokalowej. Większość uzyskała też zmiana dotycząca przepisów o odpowiedzialności właścicieli budynków za ustalanie sposobu odbioru odpadów.

Zgodnie z nowelą opłata za śmieci "od wody" nie będzie mogła być wyższa niż 7,8 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem za gospodarstwo domowe. Jak tłumaczył resort klimatu i środowiska, ma być to ok. 150 zł. Przepis ten jest konsekwencją zastosowania wspomnianej metody przez władze stolicy, co drastycznie podwyższyło opłaty śmieciowe dla mieszkańców. W trakcie prac nad ustawą resort tłumaczył, że ustalenie maksymalnej opłaty ma ochronić przed dużymi podwyżkami rodziny wielodzietne.

---

Wczoraj także Wojewódzki Sąd Administracyjny na posiedzeniu niejawnym stwierdził nieważność przepisów, na podstawie których powiązano opłaty pobierane od mieszkańców m.st. Warszawy za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze zużyciem wody. W wyniku tych zapisów stawki w Warszawie znacznie wzrosły. Szczególnie dotknęło to duże rodziny. Skarga dotyczyła m.in. naliczania opłat za wodę w gospodarstwach niewyposażonych w wodomierze. Norma miesięczną ustalona została bowiem na poziomie 4 metrów sześciennych na jednego mieszkańca. Skarga na na uchwałę Rady m.st. Warszawy została skierowana do sadu administracyjnego 23 listopada 2020 roku, wyrok jest nieprawomocny.

---

Tymczasem w Nowym Tomyślu w woj. wielkopolskim, m.in. dzięki staraniom Koła Związku Dużych Rodzin 3+ wprowadzona została zniżka za wywóz śmieci dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny. Rada Miasta 30 czerwca br. podjęła uchwałę, dzięki której może zwolnić w 100% z uiszczania opłat na czwarte i kolejne dziecko w rodzinie, które zostanie wskazane w deklaracji. Uchwała daje także możliwość zwolnienia w części z zobowiązań właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będący rodzinami wielodzietnymi, posiadającymi Kartę Dużej Rodziny. Osoby, które będą ubiegać się o powyższe zwolnienia, będą musiały złożyć do Urzędu specjalny załącznik do deklaracji. Uchwała obowiązuje od 1 lipca, a pilotaż tego programu potrwa do 31 grudnia 2021. Jako Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” mamy nadzieję, że projekt zostanie przedłużony!

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter