Stanowisko Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” w sprawie zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych rodzin wielodzietnych


26 lutego 2019 r.

W związku z tym, że problemy mieszkaniowe dużych rodzin są często fundamentalną przeszkodą dla ich normalnego funkcjonowania, a jednocześnie są jednym z najsilniejszych hamulców myślenia o rozwoju rodziny, Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” dostrzega w tym zakresie następujące główne wyzwania:

 1. Bezpieczeństwo: rosnące obawy wraz z powiększaniem się rodziny:
 • zapewnienie mieszkań dla rodzin wysoko wielodzietnych;
 • ochrona rodziny w przypadku przejściowej lub trwałej utraty dochodów;
 • ochrona rodziny posiadającej kredyt mieszkaniowy.
 1. Elastyczność i zmienność: zmieniające się potrzeby rodzin wielodzietnych;
 • zmiana wielkości lokum wraz z rosnącą/malejącą liczbą członków rodziny;
 • przestrzeń ułatwiająca rozwój rodziny: osiedla mieszkaniowe z odpowiednią infrastrukturą, domy z działkami;
 • bliska infrastruktura: przedszkola, szkoły, szpitale, przychodnie, sklepy.

Jednocześnie Związek widzi konieczność podjęcia następujących kierunków działań:

 1. Badania potrzeb mieszkaniowych rodzin z dziećmi:
  1. Badanie, poszukiwanie i ustalanie standardów rozwiązań mieszkaniowych, dostosowanych do potrzeb dużych rodzin, z uwzględnieniem zmian w czasie (rodzina rozwijająca się, duża rodzina, rodzina, w której dorosłe dzieci opuszczają (lub nie) dom).
  2. Ciągłe badanie warunków mieszkaniowych rodzin z dziećmi.
  3. Analiza międzynarodowych programów mieszkaniowych dla rodzin z dziećmi.
 2. Zasób mieszkaniowy dla dużych rodzin:
  1. Poziom krajowy – zachęcanie organów państwa do inicjowania, wspierania i pobudzania gmin i przedsiębiorców do tworzenia zasobu mieszkaniowego skierowanego dla dużych rodzin.
  2. Poziom lokalny – zachęcanie gmin do tworzenia zasobu mieszkaniowego, skierowanego dla dużych rodzin.
  3. Poziom komercyjny:
   1. zachęcanie przedsiębiorców do tworzenia samodzielnie lub we współpracy z gminami zasobu mieszkaniowego skierowanego dla dużych rodzin;
   2. zachęcenie instytucji finansowych do preferencyjnego traktowania rodzin z dziećmi, które posiadają kredyty mieszkaniowe lub mają potrzeby w tym zakresie (zdolność kredytowa, pomoc rodzinom w trudnej sytuacji w restrukturyzacji kredytu).
  4. Dostępność i utrzymanie zasobu mieszkaniowego dla dużych rodzin:
   1. Tworzenie przepisów ułatwiających i przyspieszających udostępnianie zasobu mieszkaniowego, ze szczególnym uwzględnieniem i preferencjami dla rodzin wielodzietnych.
   2. Ustalanie zasad preferencji dla rodzin wielodzietnych w dostępności do zasobu (przyznawanie mieszkań, uproszczona procedura zamiany mieszkania na większe lub mniejsze oraz wysokość opłat).
   3. Dbanie o bezpieczeństwo rodzin korzystających z zasobu mieszkaniowego (bezpieczeństwo umów dotyczących wynajmu, pomoc w spłatach zagrożonych kredytów mieszkaniowych).

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter