Stanowisko w sprawie ochrony dzieci przed pornografią


16 grudnia 2019 r.

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”, działa na rzecz rozwoju rodziny i ochrony trwałych relacji małżeńskich. Naszą szczególną troską jest ochrona dzieci i ich prawidłowego rozwoju. W tym obszarze podejmujemy wiele aktywności i działań. Jednym z zagrożeń w dobie zachodzących zmian w cyfrowym świecie. przed którym współczesne rodziny stają bezradne, jest pornografia i w zasadzie niczym nieograniczony do niej dostęp.

 Oglądanie pornografii przez dzieci: 

  • rujnuje prawidłowy rozwój  (S.A. Hunt, S.W. Kraus, Exploring the Relationship Between Erotic Disruption During the Latency Period and the Use of Sexually Explicit Material, Online Sexual Behaviors, and Sexual Dysfunctions in Young Adulthood, „Sexual Addiction & Compulsivity”, nr 16, 2009),
  • prowadzi do uzależnień (A.D. Dwulit, P. Rzymski, Prevalence, Patterns and Self-Perceived Effects of Pornography Consumption in Polish University Students: A Cross-Sectional Study, „International Journal of Environmental Research and Public Health“, maj 2019.),
  • skutkuje negatywnymi zmianami w procesach mózgowych (S. Kühn, J. Gallinat, Brain Structure and Functional Connectivity Associated With Pornography Consumption: The Brain on Porn, „JAMA Psychiatry”, 2014.)
  • może być przyczyną uniemożliwienia tworzenia trwałych i satysfakcjonujących relacji (J.P. Schneider, A qualitative study of cybersex participants: Gender differences, recovery issues, and implications for therapists, „Sexual Addiction & Compulsivit”, nr 7, 2000.)

oraz prowadzi do innych negatywnych skutków w kształtujących się młodych ludziach, takich jak na przykład uprzedmiotowienie obrazu kobiety.

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” świadomy tych zagrożeń od początku prowadzi szereg działań profilaktycznych z zakresu wspierania rodzin w wychowaniu, budowaniu relacji, budowaniu świadomości zagrożeń wśród rodziców.  Ponadto  włączył się aktywnie (przy współudziale innych organizacji pozarządowych) w przygotowanie projektu ustawy chroniącej dzieci przed negatywnymi skutkami pornografii. Prace trwały ponad rok pod egidą Stowarzyszenia Twoja Sprawa, który od lat gromadzi i analizuje badania na temat negatywnych skutków pornografii.  W ustawie zawarte zostały postulaty wyrażone m.in. w nowej unijnej dyrektywie o audiowizualnych usługach medialnych, którą Polska będzie musiała implementować do września 2020 roku.  Głównym postulatem jest nałożenie na dostawców pornografii obowiązku wdrożenia skutecznych narzędzi weryfikacji wieku, co jest w dobie dzisiejszych czasów niezbędnym wsparciem dla rodziców w zapewnieniu bezpiecznego środowiska dla rozwoju ich dzieci.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter