Projekt ustawy o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3


23 listopada 2020 r.

Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wprowadzono projekt ustawy dzięki której każda aktywna Karta Dużej Rodziny będzie mogła być wyświetlona w aplikacji mobilnej mObywatel. Więcej o tym projekcie można przeczytać na stronie MRiPS. W opinii Związku Dużych Rodzin Trzy Plus będzie to duże ułatwienie i ograniczenie biurokracji dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Projekt został wpisany do wykazu prac legislacyjnych. Związek Dużych Rodzin Trzy Plus monitoruje postęp zmian nad projektem tej ustawy. Działanie jest możliwe dzięki zaangażowaniu ekspertów w ramach działania Rzecznictwo Rodzin 3+

 

 

 

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
Newsletter