Stanowisko Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” w sprawie edukacji domowej


18 czerwca 2020 r.

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” oraz Fundacja Mamy i Taty poprowadzili dziś konferencję prasową, na której przedstawiono konkretne propozycje wdrożenia zmian w systemie oświaty w zakresie edukacji domowej.

Prezes Joanna Krupska przekazała najpilniejsze postulaty związane z homeschoolingiem. 
- Edukacja domowa to jedna z form kształcenia dzieci. Około 70% uczniów korzystających z edukacji domowej to dzieci z dużych rodzin - podkreśliła. 
Rekomendacje przekazane zostały Prezesowi Rady Ministrów Mateuszowi Morawieckiemu. 
- Od lat w przestrzeni publicznej staramy się budować dialog społeczny. Liczymy na przyjęcie propozycji i realizację konkretnych działań na rzecz poprawy sytuacji polskich rodzin - podsumowała rzecznik Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” Judyta Kruk.
 
 
Rekomendacje ZDR 3+:
 
1) zniesienie ograniczeń w wyborze szkoły ze względu na teren województwa (tzw. rejonizacja); 
2) zniesienie wymogu uzyskiwania opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (dopuszczenie opinii prywatnych poradni); 
3) podwyższenie subwencji z 0,6 do 0,8 podstawowej subwencji; 
4) dopuszczenie do edukacji domowej polskich dzieci mieszkających za granicą przy ograniczonym finansowaniu z budżetu (język polski, historia i geografia Polski).

Przygotowanie stanowiska odbyło się dzięki konsultacjom ekspertów zatrudnionych dzięki dofinansowaniu z Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter