Drugi list otwarty ZDR w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie


6 kwietnia 2010 r.

Szanowny Panie Marszałku,

Szanowne Panie Posłanki,

Szanowni Panowie Posłowie,

Na najbliższym posiedzeniu Sejm ma się zająć rozpatrzeniem poprawionego sprawozdania Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o projektach (rządowym i poselskim – zgłoszonym przez grupę Posłów reprezentowanych przez Panią Poseł Izabelę Jarugę-Nowacką) ustawy o zmianie ustawy przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (druk 2893).

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” pragnie bardzo gorąco podziękować wszystkim Posłankom i Posłom, którzy podczas burzliwej debaty sejmowej w dniu 4 marca 2010 r. zabrali głos w obronie praw rodziny, dzieci, rodziców i prywatności życia rodzinnego, a przede wszystkim w obronie praworządności i zdrowego rozsądku.

Zmiany wprowadzone do projektu ustawy w poprawionym sprawozdaniu Komisji niestety nie usuwają zasadniczych wad tej regulacji:

  • tytuł ustawy fałszywie wskazujący na rodzinę jako miejsce i ognisko przemocy
  • mylące nazywanie rodziną każdej grupy osób wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej
  • niezgodna z konstytucyjnym prawem rodziców do wyboru sposobu wychowania definicja przemocy obejmująca swoim zakresem niemal każde oddziaływanie wychowawcze (definicja nazywa przemocą m.in. naruszanie wolności, w tym seksualnej (np. nakładanie na dziecko ograniczeń w tym zakresie), powodowanie cierpienia (np. stosowanie jakichkolwiek kar), itd.)
  • zbyt szerokie kompetencje zespołów interdyscyplinarnych do ingerowania w życie rodzinne i prywatność na podstawie podejrzenia tak szeroko zdefiniowanej przemocy
  • stworzenie rozbudowanej struktury biurokratycznej na wszystkich szczeblach administracji do walki z przemocą w rodzinie
  • mogące naruszać integralność rodziny przyznanie pracownikowi socjalnemu szczególnego uprawnienia do odebrania dziecka z rodziny
  • wprowadzany do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nieuzasadniony całkowity zakaz karcenia dzieci

Walka z przestępczością i zwalczanie przestępstw przeciwko rodzinie jest ideą ze wszech miar godną poparcia. Kodeks karny w art. 207 reguluje przestępstwo znęcania się fizycznego lub psychicznego nad osobami najbliższymi przewidując za to przestępstwo surowe sankcje karne (w skrajnych wypadkach karę do 12 lat pozbawienia wolności). Związek Dużych Rodzin gorąco poprze wszelkie rozwiązania, które wzmogą skuteczność działania organów ścigania w ochronie rodzin i ich członków przed działaniami przestępców.

W sprawie projektowanej ustawy zabieramy głos w imieniu większości polskich rodzin, w których nie katuje się dzieci ani współmałżonków, w których nie dochodzi do przestępstw seksualnych, w których małżonkowie borykają się z codziennymi trudnościami, i w których kochają swoje dzieci i starają się wychowywać je najlepiej, jak potrafią.

Zawarte w uzasadnieniu projektowanej ustawy stwierdzenie, że problem przemocy w rodzinie dotyczy połowy polskich rodzin nie jest prawdziwe. Daje ono natomiast wyobrażenie o masowej skali działań wobec rodzin planowanej przez pomysłodawców ustawy.

Apelujemy do Pań Posłanek i Panów Posłów o głosowanie przeciwko ustawie w kształcie zaproponowanym przez Komisję.

W załączeniu przesyłamy poprawki do projektu ustawy opracowane przez Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”. Przyjęcie tych poprawek pozwoliłoby na usunięcie głównych wad ustawy.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter