ZDR3+ przeciw ratyfikacji „Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”


4 sierpnia 2012 r.

Szanowny Panie Premierze,

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” zwraca się do Pana z gorącą prośbą o nie podpisywanie i nie wszczynanie postępowania ratyfikacyjnego „Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”.

Związek skupia rodziny z co najmniej trojgiem dzieci, w których wychowuje się ponad 1/3 polskich dzieci. Związek, jako organizacja działająca na rzecz rodzin, dostrzega agresję i przemoc w relacjach międzyludzkich jako istotne zagrożenia także dla osób żyjących w rodzinach, jednak postrzega Konwencję jako dokument sformułowany z pozycji głównie ideologicznych i w istocie podważających sens istnienia rodziny jako takiej. Konwencja stoi w sprzeczności z definicją małżeństwa zawartą w Konstytucji Rzeczypospolitej i neguje jeden z podstawowych obowiązków państwa jakim jest wspieranie i ochrona rodziny, oddając ogromne pole ingerencji w te fundamentalne i delikatne sprawy międzynarodowemu gremium.

Panie Premierze,

przedstawicielom środowisk zajmujących się problematyką rodzin, w tym Związku Dużych Rodzin podczas spotkania w Urzędzie Rady Ministrów obiecał Pan, że podejmie debatę z udziałem tych środowisk odnośnie oceny regulacji kluczowych ustaw z punktu widzenia dobra rodziny.

Wobec powyższego jeszcze raz Związek prosi i apeluje o wysłuchanie głosu środowisk reprezentujących polskie rodziny i podjęcia realnych kroków wspierających rodziny, zwalczających ubóstwo polskich dzieci i tworzenie systemowych rozwiązań dla rodzin spełniających standardy obowiązujące w większości państw Unii Europejskiej.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter