Stanowisko ZDR3+ odnośnie zmian w odliczeniach w podatku dochodowym od osób fizycznych związanych z wychowywaniem dzieci


26 lutego 2014 r.

Jesteśmy za utrzymaniem obecnego modelu odliczeń od podatku związanych z wychowywaniem dzieci. Uważamy, że proponowane przez Prezydenta RP zmiany w mechanizmie odliczeń polegające na wprowadzeniu zamiast odliczenia kwotowego od podatku zwielokrotnionej kwoty wolnej od opodatkowania sprawią, że system stanie się mniej czytelny. Obecny mechanizm ma tymczasem wiele zalet: jest zrozumiały dla podatników, funkcjonuje od wielu lat, nie jest skomplikowany, czytelnie wskazuje wartość efektu finansowego związanego z wychowywanymi dziećmi. Jednocześnie proponowane zmiany nie polepszą sytuacji rodzin najuboższych ani istotnej grupy rodzin wielodzietnych.

Uważamy, że w obecnym systemie konieczne są korekty, które pozwolą korzystać z niego w sposób pełniejszy wszystkim podatnikom, w szczególności z rodzin wielodzietnych i najuboższych.

Proponujemy w związku z tym rozszerzenie mechanizmu odliczeń na grupy podatników podatku dochodowego dotychczas nim nie objętych - korzystających z tzw. liniowego podatku dla przedsiębiorców, z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej.

W obecnie istniejącym systemie problemem osób najuboższych, dotykających zwłaszcza rodzin wielodzietnych jest niewystarczająca kwota dochodu do opodatkowania by móc wykorzystać całość przysługującego odpisu z tytułu wychowywania dzieci. Dlatego proponujemy, by podatnicy, którzy nie wykorzystają w całości przysługującego na ich dzieci odliczenia otrzymywali zwrot niewykorzystanej kwoty z urzędu skarbowego. Proponujemy, by wysokość zwracanej w ten sposób kwoty była ograniczana wysokością składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych w danym roku podatkowym przez podatnika, a zwroty następowały raz w roku, na podstawie rocznego zeznania podatkowego i były wypłacane przez właściwy urząd skarbowy.

Uważamy, że powinna zostać wprowadzona większa progresja odliczeń związanych z posiadaniem dzieci - na każde kolejne dziecko powinna przysługiwać o 100% większa kwota odliczenia.

Jesteśmy za likwidacją niedawno wprowadzonego odliczenia - nie pozwalającego na odliczenie podatkowe rodzinom z jednym dzieckiem, których dochody przekraczają próg dochodowy wiążący się ze zwiększeniem stawki opodatkowania do 32%. Uważamy, że mechanizm ten ma ograniczony skutek budżetowy, a jest rozwiązaniem zniechęcającym do zawierania małżeństw (osoby samotnie wychowujące dzieci nie podlegają takim ograniczeniom).

Sprzeciwiamy się stanowczo próbom eliminowania wspólnego rozliczania się małżonków, nawet jeżeli nie mają dzieci. Byłaby to kolejna zachęta do niezawierania małżeństw, pogarszająca ostatecznie sytuacje rodzin i dzieci.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter